RZP – Sanitní vozy rychlé záchranné pomoci 

RLP – Sanitní vozy rychlé lékařské pomoci

DRNR–  Sanitní vozy doprava raněných , nemocných a rodiček

Komplexní služby v terénu

Lékař, zdravotní sestra ARIP, řidič záchranář,

vyšší zdravotní personál

Asistence s potápěčem

Služby hrazené zdravotními pojišťovnami

Dálkové převozy – zahraničí

VYBRANÉ REFERENCE

FK VIKTORIA ŽIŽKOV
Zentiva Group, a.s.
DHL Global Forwarding (CZ) s.r.o.
ČD-Telematika a.s.

Jak určit zabezpečení akce

 

Obecné principy zdravotnického zajištění kulturních a sportovních akcí

Všechny níže uvedené parametry zdravotnického zajištění jsou doporučením a je vždy třeba vycházet z konkrétního charakteru a rizika zajišťované akce.

Obecně se vychází z předpokladu, že na každou akci s počtem více než 1000 účastníků je třeba (1 vozidlo RZP, při vyšším koeficientu rizika RLP), při předpokládaném počtu nad 5000 účastníků je nutno zřídit centrální místo ošetření (např. zdravotnický stan o kapacitě 8 lůžek s lékařem a 2- 4 zdravotnickými záchranáři, kde lze provádět vyšetření a krátkodobou observaci postižených) a dále 1 vůz RZP (či RLP).

Dále na každých dalších cca 10 000 účastníků akce je nutno plánovat nasazení 1 plně vybaveného vozu RZP a 1 vozu DRNR s dvoučlennou posádkou.

V případě zvláštních požadavků pořadatele na zdravotní zajištění účinkujících se zajistí zdravotní prostředky mimo výše uvedené počty.

Výše uvedené počty zdravotních prostředků jsou modifikovány koeficientem rizikovosti dle uvedené charakteristiky akce.

– v případě běžných společenských akcí je koeficient rizikovosti 1,0.
– v případě sportovních akcí se vzhledem k extrémní fyzické zátěži účastníků zvyšuje koeficient rizikovosti na 1,5.
– v  případě kulturních akcí typu koncertů rockové hudby, pivních slavností apod., se z hlediska rizikovosti (abúzus alkoholu či jiných drog, vyčerpání při nezvyklé fyzické zátěži, vliv nepříznivých povětrnostních podmínek atd.) zvyšuje koeficient na 1,5 – 2,0.

U větších akcí (nad 15 až 20 000 účastníků) je zřizováno místní operační středisko, které je odpovědné za plánování veškerých transportů na místě a do spádových zdravotnických zařízení a za kontakt s dalšími účastníky zajištění akce (hasiči, bezpečnostní služba, městská policie, policie ČR).