V případě zájmu nám napište na e-mail: prace(a)ali21.cz

Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou vždy zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Ochrana a respektování Vašich práv jsou naší prioritou. Zpracování osobních údajů se provádí automaticky nebo manuálně. Touto činností pověřujeme zkušené a spolehlivé zpracovatele. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Společnost ALI 21, s.r.o. Vám garantuje všechna práva vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů a další práva vyplývající z § 11 a 21 zákona.

Shromažďování osobních údajů a jejich zpracování

Osobní údaje (jméno a příjmení) včetně telefonního čísla a e-mailové adresy. Takto získané osobní údaje se používají k účelům, k nimž jste je společnosti ALI 21 poskytli. Vaše jméno, příjmení a adresu využíváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění.

GDPR

Od 25. 5. 2018 je vydána v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (Nařízení nebo GDPR) za účelem zajištění informační povinnosti Společnosti jako správce dle článku 13 GDPR.

více informací :

GDPR