Bezpečnostní Agentura ALI 21 rozšiřuje své vzdělání

VZDĚLÁVACÍM PARTNEREM JE JIŽ ČTYŘI ROKY ORGANIZACE PRIMENET.

PrimeNet

Poslání
Rozvoj duchovních vedoucích. Chceme pracujícím a podnikatelům dávat příležitosti k rozvoji duchovní oblasti svého života prostřednictvím vztahu s Ježíšem Kristem.
Chceme věřícím podnikatelům a lidem působícím v oblasti podnikání dávat příležitost posílit a rozvíjet svůj duchovní život.
Jsme přesvědčeni, že lidé ze sféry podnikání a podnikatelé, kteří rozvíjejí svůj duchovní život prostřednictvím vztahu s Ježíšem Kristem, mají kladný vliv na sféru práce ve městech v České republice i na celém světě.
Chceme věřícím podnikatelům a lidem působícím v oblasti podnikání pomáhat žít vyrovnanějším životem v osobní, profesní i duchovní oblasti.
Hnutí PrimeNet má odrážet sféru práce města: cílem je, aby vedoucí, manažeři, tvůrčí profese a podnikatelé spolupracovali na tom, aby oslovili další lidi poselstvím Ježíše Krista.