fyzická ostraha objektu
– kontrola vjezdu vozidel do objektu
– kontrola vynášení věcí z objektu
– střežení objektu se psem
– kontrola objektu výjezdovými hlídkami
– případný zásah výjezdové hlídky

VYBRANÉ REFERENCE