A. Podle současné právní úpravy musí všichni pracovníci v oboru „ostraha majetku a osob“ zařazení do výkonu služby a držitelé koncesních listin splňovat požadavky odborné způsobilosti.

B.

 1. Pro většinu pracovníků to znamená vykonání zkoušky odborné způsobilosti pro PK Strážný.
 2. Ta se skládá z písemného testu a ústního zkoušení.
 3. Pro úspěšné vykonání zkoušky je vhodné provést samostudium dané oblasti.
 4. Otázky k písemné části zkoušky odborné způsobilosti strážný a typové situace pro ústní část zkoušky odborné způsobilosti strážný zde.
 

C. Postup :

 1. Zájemce o zkoušky se nahlasí na info@ali21.cz a zašle níže uvedené údaje
  ( Jméno a Příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště )
 2. Cena zkoušky je 1.500,- Kč. Tyto peníze se platí přímo u zkoušek.
  ( Pokud u nás nastoupíte do pracovního poměru vrátíme vám po 3 měsících 300,- Kč a
  po dalších 6 měsících dalších 300,-Kč jako loajální bonus )

D.

 • Termín zkoušek je vždy dán dopředu minimálně 1x za měsíc.

E. Seznam nezbytných dokladů a věcí pro vykonání zkoušky Strážný:

 1. U zkoušky je nezbytné prokázat totožnost, proto je uchazeč povinen ke zkoušce přinést platný doklad totožnosti (např. občanský průkaz nebo pas).
 2. Žádné další doklady nejsou požadovány, ani není nutné prokazovat dosažené vzdělání.
 3. Psací potřeby a v případě horšího zraku brýle.