Vykradené auto, nepoškozený zámek. Bez policie do pojišťovny nechoďte

Vůz na první pohled nenese žádné známky vloupání, a přitom chybí třeba navigace. Nepříjemná situace, kterou dřív pojišťovny řešily jednoduše: nevyplácely nic.

Pojišťovna vám škodu z vloupání do auta uhradí, ale musíte mít protokol od policie, případně odborný posudek.
Zámky vykradených vozidel totiž nebyly na první pohled poškozené a vše vypadalo tak, jako kdyby řidič nechal auto odemčené.

Kdy pojišťovna neuzná škodu:

-pokud pojištěný nebo oprávněná osoba neoznámí odcizení policii bezprostředně po zjištění odcizení
-pokud není vozidlo zabezpečeno a zajištěno proti krádeži, například je opuštěno bez uzamčení s klíči v zapalování
-když se zjistí, že klient nechal otevřené okénko nebo nezamkl nebo někde viditelně odložil klíče, které mohl někdo nepovolaný mezitím použít a vůz vybrat
-když policie najde při ohledání vozidla klíče od vozidla buď v zámku nebo uvnitř vozidla
Zdroj: pojišťovny

„Příčinou je používaná technika zlodějů, takzvaný polský klíč, který umožňuje otevření zámku vozidla napadením jeho vnitřních částí, aniž by vznikly na první pohled patrné stopy,“ vysvětluje Michal Prokopec ze společnosti LeasPlan a dodává, že první podobné případy se objevily přibližně před rokem a půl. Organizované skupiny zvládnou takto neviditelně vykrást i dvacet vozidel za noc. Berou především xenonová světla, navigace a airbagy.

Zloděj zdánlivě nepřekonal překážku
Všechny pojišťovny na našem trhu se zpočátku chovaly obdobně, vycházely totiž z velmi podobných pojistných podmínek: „V případě, kdy pachatel nepřekonal při krádeži překážku, pojišťovna škodu nehradí.“

Jejich přístup se však začal postupně měnit. A to, když odborná expertíza prokázala, že i u zámků na první pohled nepoškozených, je možné po jejich rozebrání prokázat stopy násilného otevření.

„Podle našich současných zkušeností dnes pojišťovny likvidují prakticky všechny podobné případy krádeží ve prospěch klienta, aniž by muselo dojít na soudní jednání,“ dodává Michal Prokopec. A co dělat, abyste u pojišťovny uspěli?

1.Volejte policii
Ke každé krádeži přivolejte policii a trvejte na tom, aby pořádně ohledala vozidlo, zevrubně zdokumentovala stopy a stanovila způsob vniknutí do vozidla. Leckdy nestačí pouze vnější fotografie zámku, z té se vnitřní poškození nepozná. Vyžádejte si od policie kopie všech dokumentů ze spisu, které by mohly při jednáních s pojišťovnou sloužit jako důkazy. Dobré je také pořídit si vlastní fotodokumentaci.

2.Jednejte hned
Udělejte to co nejdříve poté, co zjistíte vloupání. Je velice problematické zajistit potřebné stopy s několikadenním či měsíčním zpožděním.

3.Před podpisem si protokol přečtěte
Pokud jste si jisti, že jste auto zamkli, nespokojte se s tím, že je v protokolu napsáno „Vozidlo bylo otevřeno bez překonání překážek“, nebo „Zámek vozidla nenese známky poškození“, to vás v jednání s pojišťovnou znevýhodňuje. Trvejte na tom, aby policie provedla podrobnou expertizu zámku vozidla.

4.Posudek může zajistit i pojišťovna
Pokud neuspějete u policie, spojte se přímo s pojišťovnou a domluvte se s ní, jakým způsobem bude probíhat řešení případu a dokazování. Pak vás čeká prohlídka vozidla v autorizovaném servisu, kdy by měl technik za účasti likvidátora pojišťovny rozebrat zámek a zdokumentovat jeho vnitřní poškození.

5.Nakonec zbývá soud
Pokud neuspějete ani u pojišťovny, zbývá jedině vypracování posudku soudním znalcem. „Jestliže u něj uspějete, lze celý případ dostat až k soudu. V případě, že soudce rozhodne ve prospěch poškozeného, pojišťovna má následně povinnost klientovi škodu zaplatit,“ uvádí Petr Husák z finančně poradenské společnosti DataLife.

Příslušného odborníka najdete v seznamu soudních znalců, který je k dispozici na webových stránkách Justice.cz. V evidenci potom stačí vybrat znalce z oboru doprava a zvolit si vhodný kraj podle toho, kde bydlíte. Ihned se vám objeví výčet specializovaných znalců i s jejich kontaktními údaji. „Jednoduchý znalecký posudek stojí zhruba 1 500 korun, bude však záležet spíše na individuální domluvě. Vypracování posudku trvá přibližně měsíc,“ říká Petr Husá

Co uznají pojišťovny a co vyžadují

Všichni zástupci pojišťoven se shodli, že každý takový případ posuzují indivuálně. Nejdůležitějším důkazem je však pro pojišťovny policejní protokol. Když policie uzavře případ jako krádež vloupáním, poskytnou pojistné plnění vždy podle pojistných podmínek.

Allianz – Uznává, že do vozidla je možné vniknout i bez stop násilí. Při nejasnostech či podezření na pojistný podvod mohou rozhodovat o pojistném plnění či o dalším vývoji událostí například závěry kriminalistického ústavu.
Axa – Pojišťovna hradí poškození, a to i za předpokladu, že policejní protokol uvádí, že pachatel vnikl do vozu neznámým způsobem.
Česká pojišťovna – V případě neohlášení případu policii se pojištěný ocitá v důkazní nouzi a nezíská plnění za odcizení vozidla nebo jeho částí.
ČPP – Pojistné plnění poskytne pouze tehdy, je-li prokázáno násilné vniknutí. Ve sporných případech si vyžádají protokol od policie případně odborné vyjádření – závěry kriminalistické mechanoskopické expertízy.
ČSOB Pojišťovna – Pokud policie potvrdí, že pachatel vnikl do vozidla neznámým způsobem, to jest bez jakéhokoli poškození vnějšku vozidla, je taková událost standardně likvidována.
Kooperativa – Pokud je zámek překonán jinak než mechanicky, například zařízením napodobujícím dálkové ovládání centrálního zamykání, řeší případy individuálně podle okolností.
Uniqa – Pokud policejní protokol uvádí, že zjevně nebyly překonány žádné překážky sloužící k zabezpečení, přistoupí pojišťovna k došetření. Zkoumá, zda bylo vozidlo řádně uzamčeno a zabezpečeno. Samozřejmě k tomu může klient přizvat svědky. Také se zabývá výší nahlášené škody. V odůvodněných případech lze nechat provést odbornou expertízu, která „nepozorovatelné“ vniknutí do vozidla potvrdí, nebo vyvrátí.

Zuzana Kohoutová
Zdroj: http://finance.idnes.cz/vykradene-auto-neposkozeny-zamek-bez-policie-do-pojistovny-nechodte-12j-/poj.aspx?c=A111125_122413_poj_zuk